Nyt fra menighedsrådet

Et nyt menighedsråd er valgt, og det betyder, at dette indslag i sognebladet bliver det sidste fra min hånd. Jeg vil hermed sige en hjertelig og stor tak til medlemmerne i det gamle menighedsråd for det fantastiske samarbejde og for den kæmpe indsats alle medlemmer har ydet i de forgangne fire år eller for nogles vedkommende mange flere år. Heldigvis er der tre medlemmer, der fortsætter arbejdet i menighedsrådet og har sagt ja til ” Four more years”, (vi er jo midt i den amerikanske valgkamp i skrivende stund). Og så skal der lyde en hjertelig velkommen til de fire nyvalgte medlemmer, som har valgt at bruge noget af deres fritid på arbejdet i menighedsrådet. Jeg ønsker jer alle god arbejdslyst. Tusind tak også til medarbejderne og alle de frivillige, som har støttet op om arbejdet i menighedsrådet. Vi har aldrig oplevet, at ”det er for meget” eller” det kan ikke lade sig gøre”, vi har altid oplevet vilje til samarbejde og opbakning til, hvad menighedsrådet nu havde fundet på. Tak for det, det har gjort arbejdet både let og sjovt. Den første og store opgave for det nye råd bliver at ansætte en ny præst. Vi har i det gamle råd arbejdet med at udarbejde en embedsbeskrivelse, som nu er sendt til Fyns Stift, som jo er den ansættende myndighed. Stiftet vil nu udarbejde en stillingsannonce, og efter ansøgningsfristen vil det nye menighedsråd udvælge kandidater til prøveprædikener. Disse prædikener bliver også overværet af præsterne Anne Marie Krogh, Nørre Aaby og Vita Andreasen, Føns, fordi det er provstens hensigt, at samarbejdet mellem de tre præster skal udbygges. Det skal dog slås fast, at Anne Marie og Vita kun har ret til at udtale sig, og at det udelukkende er Asperup/Roerslev menighedsråd, der har stemmeret til ansættelsen. Prøveprædikenerne er IKKE offentlige, og menighedsrådet har tavshedspligt med hensyn til ansøgningerne og kan først udtale sig, når en ny præst er valgt i begyndelsen af det nye år. Det er lykkedes af afslutte istandsættelsen af Asperup kirke og opførelsen af en tilbygning til graverhuset i Asperup, og nu ser det ud til, at det nye menighedsråd kan sætte byggeriet af maskinhuset i Roerslev i gang i det nye år. Provstiudvalget har 250.000 kroner til dette projekt, og resten skal finansieres over kirkekassen. Jeg ønsker begge sogne alt godt i fremtiden med et aktivt og velbesøgt sogneliv og tilfredse og glade kirkegængere.

Marion Strandgaard