Orgelfabrikken: "Roerslev Margaard Pianoforte- og Orgelfabrik"

Fra artiklen "En Orgel- og Pianofortefabrik paa en Bondegård" trykt i "Hver 8. Dag. Illustreret Ugeskrift" redigeret af C.C. Clausen, 12/4 1908, 14. årgang nr. 28, side 585.
Følgende sammendrag er hentet fra en interessant artikel skrevet af lokalhistoriker Karen Margrethe Christoffersen i årsskriftet Vends 1992: "Roerslev Margaard Pianoforte- og Orgelfabrik":
Hans Jørgen Hansen blev født i 1860 på Roerslev Margaard - en gård på 40 tdr. land nær landsbyen Roerslev, der ligger tæt ved Nr. Aaby ved Middelfart på Fyn. Han voksede op på fødegården. I 1889 blev han viet til Mette Kirstine Andersen og overtog fødegården, hvor parret fortsatte med at drive landbrug. Gården rummede også på et tids­punkt et gårdmejeri. I løbet af de næste 9 år fik parret ialt 6 børn, hvoraf Aksel Hansen var den førstefødte.
Hans Jørgen Hansen var meget musikalsk og musikinteresseret og spillede flere musikinstrumenter. Han studerede bøger om pianoers og orglers indretning og besøgte orgelbyggerier i Odense og Tyskland.
Derefter åbnede han i 1892 "Roerslev Margaard Pianoforte- og Orgelfabrik". Produktionen af instrumenter gik strygende, og man ved, at jorden ihvertfald i 1906 var bortforpagtet, hvilket vel må tyde på, at ejerne ikke havde tid til også at drive landbrug.
Familien ændrede i 1915 navn til Hansen-Margaard. Hans Jørgen Hansens ældste søn Aksel var aktiv medarbejder i firmaet og overtog det senere. I en årrække var han organist ved Roerslev Kirke og tog sig også af pianostemning.
Radioen og grammofonen blev almindeligt udbredt, og det blev sværere at sælge pianoer. Firmaet søgte nye veje og flyttede til Odense i 1925. Firmaet beskæftigede sig herefter med at bygge eller reparere mindre instrumenter, bl. a. violiner. I 1927 flyttede familien fra gården.
Fabrikken nåede at bygge ca. 6000 pianoer og 70 kirkeorgler, inden firmaet lukkede i slutningen af 1920erne.