Kommende gudstjenester

apr
5

Søn 05 apr 2020 10:30 - 11:30

Bibelsk corona uden frygt. Søndagstanker.

De fik også corona i bibelen. Dog ikke den virus nogle plages af i disse mærkelige tider, men derimod den, som man blandt andet kunne vinde i en sportskamp. Corona betyder
nemlig sejrskrans på latin. En corona kunne også gives hærførere som en belønning og et sejrssymbol. På Jesu tid var corona absolut noget, man gerne ville have.


Apostelen Paulus brugte gerne begreber, som almindelige mennesker kunne relatere til, når han rejste rundt i middelhavsområdet og grundlagde nye kristne
fællesskaber. Han brugte ting og begreber de kendte, for at de bedre kunne forstå budskabet. I et brev til det kristne fællesskab i Korinth, skrev han: “Idrætsfolk sætter alt
andet til side for at komme på førstepladsen. Deres sejrskrans (corona) visner, men den, vi får, varer evigt” (1. kor. 9,25 fra Bibelen 2020). Paulus ville også gerne have
corona. Men det skulle være efter dette liv som en belønning, fordi han havde været kristen. Sådan en corona varer evigt, modsat den idrætsfolk får. Der er for Paulus to
slags coronae, sejrskranse: en som visner, og en som holder evigt.


For Paulus var der meget stor forskel på det, som visner og det, som varer evigt. Den forskel er i det hele taget noget, som betyder meget i kristendommen, også for
Jesus. For Paulus og Jesus var det evige altid det vigtigste. For Jesus havde alt det andet også en vis betydning, men Paulus giver, rent ud sagt, ikke fem flade ører for noget, som
bare kan visne og forgå. Han var meget umoderne, hvad det angår.


At læse bibelen er en god måde at blive klog på. Meget i bibelen er, må man sige, gammeldags og visnet, men man kan stadig læse om mange temaer, som varer evigt.
Ikke mindst temaet om, hvad forskellen er på det, som er evigt og det som kan visne. En evig forskel, som ikke visner. Det kunne også kaldes temaet om, hvad det er, som
betyder noget og har ægte og evig værdi.


Ingen har lyst til at få corona i vores dage. Men måske får denne epidemi os til at glæde os mere over det, som varer evigt og dermed virkelig har værdi og betydning. Lad
os håbe det. God søndag!


 

På en kirkebænk

Facebook

Asperup og Roerslev kirker er kommet på facebook!
Siden hedder ”Asperup og Roerslev kirker” og kan findes ved at følge nedenstående link:
https://www.facebook.com/groups/290059881363578/

Læs om Asperup kirkes historie. Dets orgel og se billeder fra kirken.

Folkekirkens Logo R C Pos RGB M

Læs om Roerslev kirkes historie. Og dets orgel og se billeder fra kirken.